Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.toptactical.cz, jehož provozovatelem je Iva Bethelová. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.toptactical.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.

Místem dodání zboží je adresa uvedena kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.toptactical.cz kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. (Viz. ochrana osobních dat zákazníků)

Veškeré dodatečně poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno podle ustanovení uvedených opět v odstavci Ochrana osobních dat zákazníků.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě expedováno nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky /při objednávce na dobírku, nebo při platbě převodem/.

V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem nutnosti určení poštovného a celní odbavení zásilek dojít k prodloužení expediční lhůty o další dva až tři dny.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován E-mailem, nebo telefonicky.

V akutních případech (např. zboží je určeno jako dárek, nebo je třeba ho doručit před odjezdem na dovolenou) nás zákazník může požádat o přednostní vyřízení objednávky. Lze tak učinit vzkazem administrativně nejlépe telefonicky současně s odesláním objednávky, dále pak E-mailem nebo SMS zprávou. Zboží odešleme formou obchodního balíku České pošty s doručením do 24 hodin (následující pracovní den od odeslání). K standardnímu poštovnému za tuto
službu účtujeme příplatek 10,- Kč.

Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné ji zakázkově vyrobit, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části objednávky - zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.

Cena a typ platby
Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.toptactical.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace, nebo při podstatných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Případnou změnu ceny musí prodávající sdělit kupujícímu a vyžádat si jeho souhlas s novou cenou. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celá částky včetně poštovného na běžný účet prodávajícího.

Druhy plateb, poštovné a balné
Platba dobírkou
Platba dobírkou je zatím nejpoužívanější způsob platby v českých internetových obchodech. Zákazník platí při předání zboží částku uvedenou na objednávce. V této částce je již započítán manipulační poplatek a poštovné. Při předání zásilky na dobírku je ověřována totožnost adresáta předložením občanského průkazu. Tento způsob úhrady tedy mohou využít pouze osoby starší 15-let. Osoby mladší 15-let musí buď zvolit úhradu předem (viz dále) nebo požádat zákonného
zástupce (rodiče) o souhlas s objednávkou. Svůj souhlas nám poté zástupce musí tlumočit telefonicky.

Převodním příkazem z účtu na účet
Rychlý způsob úhrady pokud se účet plátce nachází ve stejné bance, jako naše účty. Při platbě z jiného bankovního domu je potřebné počítat s trváním převodu cca 2 dny.

Hotovostním vkladem na účet
Rychlý způsob úhrady pokud je vklad proveden na pobočce banky, ve které se nacházejí naše účty.

Poštovní poukázkou
Poštovní poukázku (složenku typu A) neposíláme, obdržíte jí na peněžní přepážce pošty, kde vám v případě nejasností pomohou s jejím vyplněním. Je potřebné počítat s trváním zprostředkováním úhrady poštou cca 2 dny.

Očekáváme, že zákazník provede úhradu neprodleně. Pokud do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky nebude platba připsána na náš účet, pošleme zákazníkovi E-mailem zprávu s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. Přijetí platby a vyřízení objednávky potvrzujeme E-mailem.

Zasílání zboží do zahraniční
V případě zásilky do zahraničí se poštovné upravuje podle platného ceníku České pošty v závislosti na výsledné hmotnosti zásilky. O výši poštovného a platebních podmínkách informujeme zákazníky samostatnou E-mailovou zprávou (“Výzva k úhradě“)

 Možnosti doručení a ceník poštovného:

DPD Private ČR dobírkou 150,- Kč
DPD Private ČR převodem na účet 110,- Kč
Česká pošta platba dobírkou 150,- Kč
Česká pošta platba převodem na účet 110,- Kč
Česká pošta dobírkou na Slovensko 390,- Kč
Osobní vyzvednutí na prodejně v Trutnově 0,- Kč

Doba doručení: 2-5 dnů po odeslání

POZNÁMKA: U objednávek nad 3.000 Kč zasílaných v rámci ČR poštovné neúčtujeme.

IV. Nedoručené zásilky
Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, vyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu do 7 dnů od odeslání zprávy. Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odesílání. Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v E-shopu možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

V. Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny www.toptactical.cz a právním řádem platným v České republice. Reklamační řád internetové prodejny www.toptactical.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VI. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pouze ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání

Reklamační podmínky
1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištění závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.toptactical.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.

3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

TOP Tactical Horská ul. 887, 541 01 Trutnov resp. na E-mailové adrese: info@toptactical.cz Oznámení o závadách musí obsahovat: * jméno kupujícího * adresu * e-mail * číslo objednávky * podrobný popis závady * popis, jak závada vznikla

4. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.)

5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.

6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a
doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci. V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky s vyměněným zbožím. A poštovné se zbožím po uplatnění reklamace hradí na adresy v České republice e-shop, u zásilek do zahraničí zákazník.

9. Upozornění: Vrácené zboží (k reklamaci, výměně, atd.) neposílejte na dobírku! Vyhrazujeme si právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!

10. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Nelze také odstoupit od smluv na dodávku zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží.

Ochrana osobních údajů
S osobními údaji nakládáme dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění.

Chráníme Vaše soukromí. Zaručujeme, že Vámi poskytnuté informace slouží pouze pro interní potřebu a nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě. Data uchováváme a chráníme před zneužitím třetí osobou. Vaše osobní data jsou uchovávána pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to k těmto předem daným účelům:

vytvoření statistik
archivace vedená na základě zákona
nabídky a poptávky subjektům údajů
kontaktování subjektu za účelem spolupráce
Osobní data subjektů zpracováváme pouze s jejich souhlasem. Při zpracování
osobních údajů dbáme na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a
na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života
subjektu údajů.

Vyhrazujeme si právo poskytnout informace o subjektu orgánům činným v trestním řízení.

obchodní podmínky mají platnost od 23. září 2015

 

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.